• Justus van Effen Complex Rotterdam
  • Slot Loevestein Poederoijen
  • Oosteinde Voorburg
  • Kerk Amsterdam
  • Van Lennepstraat Amsterdam
  • Quellijnstraat Amsterdam
Wallcare | Gevelrenovatie | Renovatiespouwankers | Steigerbouw | KOMO gecertificeerd logo

Gevelrenovatie

Reiniging en bescherming van gevels gebeurt over het algemeen omwille van de levensduurverlenging van het bouwwerk en om esthetische redenen.

Oude gevels worden gereinigd omdat vervuiling, zoutuitbloeiïngen, alg- en mosgroei en dergelijke tot schade kunnen leiden. Uit onderzoek is gebleken dat 40% van bekende bouwschadegevallen veroorzaakt wordt door vocht. Het tegengaan van vocht in de gevelconstructie, bijvoorbeeld door hydrofobering, behoort tot één van de belangrijkste beschermingsmethoden.