• Steigervoorziening
  • Steigerbouw Met minimum overlast voor bewoners
  • Oosteinde Voorburg
  • Slot Loevestein Poederoijen
  • Quellijnstraat Amsterdam
Wallcare | Gevelrenovatie | Renovatiespouwankers | Steigerbouw | KOMO gecertificeerd logo

Nieuws

Renovatie project RDM Grofsmederij Rotterdam

Wallcare is gestart met de grootschalige renovatie van de Grofsmederij en Ketelmakerij te Rotterdam in opdracht van Slavenburg. Samen met diverse partijen wordt ervoor gezorgd dat de historische karakteristieken van beide panden behouden blijven. Niet alleen het voegwerk zal vervangen worden, ook worden er grote delen metselwerk gesloopt en opnieuw opgemetseld. Er zullen renovatie spouwankers geplaatst worden om calamiteiten te voorkomen. De voorbereidingen zijn al in volle gang.  

Meer nieuws