• Oosteinde Voorburg
  • Renovatiespouwankers Duurzame, veilige oplossing voor onveilige gevels
  • We ALL CARE
  • Justus van Effen Complex Rotterdam
  • Rode Kruislaan Diemen
Wallcare | Gevelrenovatie | Renovatiespouwankers | Steigerbouw | KOMO gecertificeerd logo

Nieuws

Wallcare behaalt nieuw KOMO-certificaat

Wallcare uit Maasdijk is het eerste bedrijf dat het KOMO-certificaat heeft ontvangen voor het aanbrengen van Fischer renovatiespouwankers. Op dinsdag 11 maart ontving het bedrijf het certificaat van SKG-IKOB. Het doel van de certificering is om een kwaliteitsimpuls te geven aan de markt van de verwerking van de renovatieankers.

BRL 5025-00 Algemeen deel Externe controle
Alle werken die worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf worden gemeld bij SKG-IKOB. Steekproefsgewijs controleert SKG-IKOB projecten op de objectieve eisen van de URL 40.01. In dit document staan alle technische eisen omschreven waar de certificaathouder zich aan moet houden. De opdrachtgever kan controleren of het werk is aangemeld, waardoor het in aanmerking kan komen voor de steekproef. Met deze kwaliteitsborging zijn opdrachtgevers verzekerd van een goede applicatie.

Totstandkoming URL 40.01
De KOMO-certificaten zijn afgegeven op basis van de Beoordelingsrichtlijn BRL 2826 en de Uitvoeringsrichtlijn URL 40.01. In deze richtlijnen staan objectieve eisen voor de uitvoering van de werkzaamheden en voor de externe controle door SKG-IKOB. Fischer is een van de initiatiefnemers. Samen met SKG-IKOB heeft een breed samengestelde technische commissie criteria opgesteld. Door de brede samenstelling zijn de eisen objectief. De richtlijnen zijn te downloaden op www.skgikob.nl. 

Voorbeeldtekst bestekken
Bestekschrijvers kunnen de richtlijn eenvoudig aansturen door de volgende tekst te gebruiken: 'Het aanbrengen van renovatieankers dient te worden uitgevoerd door een bureau dat voldoet aan de eisen van BRL 2826 en URL 40.01. Dit kan worden aangetoond met een voor deze scope geldig KOMO-certificaat.'

Andere delen van het KOMO-certificaat
Voor de KOMO-certificaten die zijn afgegeven op basis van de Beoordelingsrichtlijn BRL 2826 komen ook andere onderdelen in aanmerking. Zo is Wallcare ook gecertificeerd voor het uitvoeren van voegwerk. Op dit moment wordt gewerkt aan nieuwe richtlijnen voor het reinigen - en het hydrofoberen van gevels.

Overhandiging
Op de bovenstaande foto toont Erik Frerichs van Wallcare trots het nieuwe KOMO-certificaat. Van links naar rechts: Jeroen van der Eeze (SKG-IKOB), Erik Frerichs (Wallcare), Robert van Deuveren (Fischer) en Hans Frerichs (Wallcare)

 

Meer nieuws